Dr n. med. Dariusz Sołdacki

Lekarz chorób wewnętrznych i immunologii

Sołdacki Dariusz posiada tytuł doktora nauk medycznych, uzyskany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 2015 roku; specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej, w trakcie szkolenia w specjalizacyjnego w zakresie alergologii; starszy asystent, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej , Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa; adiunkt, Zakład Immunologii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, Europejskiego Towarzystwa Niedoborów Odporności oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EEACI). Udział w tłumaczeniu polskiego wydania „Geriatria” Thomas Rosenthal – 2009 r. oraz polskiego wydania „Podręcznika transplantacji nerek” Gabriela M. Danovitcha – 2006 r. Prowadzi prace badawcze na temat analizy gospodarki żelazowej oraz kumulacji metali ciężkich w wątrobach ludzkich we współpracy z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, prowadził prace nad mechanizmami prowadzącymi do włóknienia i regeneracji wątroby. Zainteresowania kliniczne to diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, alergologia.

Umów wizytę

Przewiń do góry