Badanie kardiodiabetologiczne

Nad czym pracujemy?

Przeprowadzamy badanie kliniczne 3 fazy dla pacjentów po incydentach kardiologicznych, z cukrzycą i otyłych.

Badanie ma na celu ocenę skuteczności kagrilintydu podawanego podskórnie w dawce 2,4 mg w połączeniu z semaglutydem podawanym podskórnie w dawce 2,4 mg (CagriSema 2,4 mg/2,4 mg s.c.) raz w tygodniu, u uczestników z ustabilizowaną chorobą sercowo-naczyniową.

Kto może wziąć udział?

  1. Pacjenci w wieku 55 lat + (55 lat skończone najpóźniej w dniu włączenia do badania)
  2. Wskaźnik masy ciała BMI ≥ 25,0 kg/m²
  3. Ustabilizowana choroba sercowo-naczyniowa:
    • przebyty zawał mięśnia sercowego LUB
    • przebyty udar (niedokrwienny lub krwotoczny) LUB
    • objawowa choroba tętnic obwodowych

Czas trwania:

  • 245 tygodni (ok 4 i pół roku)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Przewiń do góry