Badania kliniczne

Szczepionka przeciw Meningokokom

Badanie Kliniczne 3 fazy, podwójnie zaślepione, 2-ramienne, w celu zbadania immunogenności oraz bezpieczeństwa czterowalentnej skoniugowanej szczepionki przeciwko meningokokom (skoniugowana szczepionka MenACYW) w porównaniu z Nimenrixem® podawanym w schemacie 1+1 u zdrowych niemowląt i małych dzieci w wieku 6 i 12 miesięcy.

Kryteria włączenia do badania: 
  • Wiek- 6-7 miesięcy w dniu przystąpienia do badania (podpisania zgody na udział w badaniu)
  • Musi być zdrowy
  • Nie może przyjąć  jakiejkolwiek szczepionki w ciągu 4 tygodni do włączenia, z wykluczeniem szczepienia przeciwko grypie, które było wykonane powyżej 2 tygodni do włączenia
  • Nie może być wcześniej szczepienia przeciwko meningokokom A,C, W, Y
  • Nie może cierpieć na wrodzony/nabyty niedobór odporności
  • Nie może mieć potwierdzonego  zakażenia meningokokowego w wywiadzie (serologicznie lub mikrobiologiczne)
Czas trwania badania:

7-8.5 miesięcy

Łysienie plackowate - FAZA III

Badanie fazy III, oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i farmakokinetykę baricytynibu u dzieci w wieku od 6 do poniżej 18 lat z łysieniem palckowatym
 
Kryteria włączenia do badania: 
1. Dzieci w wieku od 6 do poniżej 18 roku życia
2. Pacjenci cierpiący na ciężką postać łysienia plackowatego
 
Czas trwania badania:
około 2,5 roku

Rak pęcherza moczowego - FAZA III

Badanie kliniczne fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania TAR-200 w połączeniu z cetrelimabem lub monoterapii TAR-200 w porównaniu z dopęcherzową terapią Bacillus Calmette-Guérin (BCG) u pacjentów nieleczonych wcześniej terapią BCG z nienaciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka (HR NMIBC).

 
Kryteria włączenia do badania:

1. Pacjenci dorośli w wieku od 18 lat

2. U których potwierdzono histologicznie wstępne rozpoznanie(w okresie 90 dni przed podpisaniem świadomej zgody) HR-NMIBC (w stadium Ta o wysokim stopniu złośliwości, dowolny w stadium T1 lub CIS)

3. Którzy nie otrzymywali uprzednio BCG

Czas trwania badania:
3 lata

Trądzik odwrócony - FAZA IIb / III

Badanie fazy IIb / fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania spesolimabu u pacjentów z ropniami mnogimi pach o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
 
Kryteria włączenia do badania:
1. Pacjenci dorośli w wieku od 18 lat
2. Brak wcześniejszego stosowania leków biologicznych i stosowania inhibitorów TNF
3. Zmiany HS w obrębie co najmniej dwóch różnych okolic anatomicznych;
 
Czas trwania badania:
około roku

Dorota Zakrzewska

Dyrektor zarządzająca

+48 884 876 667

d.zakrzewska@provitacm.pl

Radosław Lipiński

Prezes

r.lipinski@provitacm.pl


NASZ ZESPÓŁ

Katarzyna Maleszewska

Koordynator badań klinicznych

+48 530 300 332

k.maleszewska@provitacm.pl

Joanna Nowakowska

Koordynator badań klinicznych

+48 536 758 088

j.nowakowska@provitacm.pl

Magdalena Susik

Koordynator badań klinicznych

+48 728 302 053

m.susik@provitacm.pl

Umów wizytę

Przewiń do góry