Zakończone badania

1. Łysienie plackowate

Co badaliśmy?

Skuteczność baricytynibu u dzieci w wieku od 12 do poniżej 18 lat, z łysieniem plackowatym.
 
Kryteria włączenia do badania – kto mógł wziąć udział?
1. Dzieci w wieku od 12 do 18 roku życia
2. Pacjenci cierpiący na ciężką postać łysienia plackowatego
 
Czas trwania badania:
  • 2.5 roku

2. Rak pęcherza moczowego 

Co badaliśmy?

 

Skuteczność stosowania TAR-200 w połączeniu z cetrelimabem lub monoterapii TAR-200 w porównaniu z dopęcherzową terapią Bacillus Calmette-Guérin (BCG) u pacjentów nieleczonych wcześniej terapią BCG, z nienaciekającym mięśniówkę rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka (HR NMIBC).
 
Kryteria włączenia do badania – kto mógł wziąć udział?

1. Pacjenci w wieku od 18 lat.

2. Pacjenci, u których w okresie 90 dni przed podpisaniem zgody, potwierdzono histologicznie wstępne rozpoznanie HR-NMIBC w stadium Ta o wysokim stopniu złośliwości, dowolny w stadium T1 lub CIS

3. Pacjenci, którzy nie otrzymywali uprzednio BCG

Czas trwania badania:
3 lata

3. Trądzik odwrócony

Co badaliśmy?

Skuteczność  stosowania spesolimabu u pacjentów z ropniami mnogimi pach o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
 
Kryteria włączenia do badania – kto mógł wziąć udział?
1. Pacjenci w wieku od 18 lat
2. Pacjenci, którzy nie stosowali wcześniej leków biologicznych i inhibitorów TNF
3. Mający zmiany HS w obrębie co najmniej 2 różnych okolic anatomicznych
 
Czas trwania badania:
  • około roku
Przewiń do góry